Wednesday, March 2, 2011

Utopidag på SF-bokhandeln Stockholm idag!Idag firar vi sportlovet genom att ha en hel dag av UTOPI på SF-bokhandeln i Stockholm. Från kl 14.00 blir det live-teckning och signering med bl.a Kim W Andersson, Fabian Göranson, Lisa Medin, Loka Kanarp och Karl Johnsson. Även Lina Neidestam kommer dit kl 17.00. 18.00 har vi ett panelsamtal om UTOPI. Varmt välkomna!

Läs mer på SF-bokhandelns hemsida!

No comments:

Post a Comment