Tuesday, November 29, 2011

Feltryck i Utopi #3

Vi har upptäckt att det dessvärre blivit ett smärre tryckfel på en av sidorna i några av de utskickade Utopitidningarna. Vi beklagar givetvis detta och lägger därför upp den feltryckta sidan från Nancy Peñas "Tea Party" såsom den ska vara här på bloggen istället, som plåster på såren:

No comments:

Post a Comment